Border Collie - Old Collie

collies

BORDERFAME TOUCH OF LOVE

Border Collie - Old Collie

Nata il:
Colore pelo: Golden Red & White
Esami:

Titoli:Proprietario:
 
 
Map